DYSTYNKCJE W OSP


Dystynkcje srebrne na ciemnogranatowym tle, przeznaczone dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, członków Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej i Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Umieszczane na kołnierzach mundurów, bądź lewej kieszeni koszuli letniej. Naszywki - oznaki specjalności haftowane srebrną nitką na ciemnogranatowym tle, przeznaczone dla członków OSP i zarządów ZOSP RP, pełniących funkcje kierowców, mechaników motopomp, łącznościowców, a także członków orkiestr i drużyn sanitarnych.
Umieszczane przy mundurach wyjściowych i galowych na ich lewym rękawie.

Dystynkcje, naszywki i emblematy:
- członków OSP, Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP,
- członków Zarządu Gminnego ZOSP RP, Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP,
- członków Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP,
- członków Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP i Wojewódzkiego Sądu Honorowego
ZOSP RP, - naszywki członków OSP,
- emblematy OSP,
- emblematy OSP na naramiennik i czapkę.


LEGITYMACJA MDP

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW OSP, ZARZĄDU OSP I KOMISJI REWIZYJNEJ OSP

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP, GMINNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZOSP RP

DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP, POWIATOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZOSP RP
DYSTYNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP, WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZOSP RP I WOJEWÓDZKIEGO SĄDU HONOROWEGO ZOSP RP
NASZYWKI CZŁONKÓW OSP
EMBLEMATY OSP
EMBLEMATY OSP NA NARAMIENNIK I CZAPKĘ