AKTUALNOŚCI


Pożar łąk to wyrok śmierci dla niezliczonej ilości zwierząt od drobnych bezkręgowców (dżdżownice,krocionogi, pająki, świerszcze, pasikoniki, motyle,mrówki, pszczoły, osy) po wiele gatunków kręgowców (ropuchy, jaszczurki zwinki i żyworodne), a także liczne gatunki ptaków i ich lęgi.

Ogień przenosi się na pobliskie zabudowania i lasy powodując nieodwracalne straty. W ekosystemach leśnych pożary niszczą kryjówki zwierząt oraz bazę pokarmową dla wielu organizmów.

W płomieniach ognia ginie mikroflora glebowa, która wyjaławia glebę i hamuje naturalny rozkład resztek organicznych.

Gęsto ścielący się dym, to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PAMIĘTAJ!

Wypalanie traw i ściernisk jest zabronione przez
art. 124 ustawy o ochronie przyrody: „Zabrania się
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów”. Ten kto wypala trawy lub inną
roślinność popełnia wykroczenie zagrożone karą
aresztu lub grzywny!