AKTUALNOŚCI


16 lipca 2012 r. dzień ten na długo zapadnie w pamięci mieszkańcom Łoniowa, a to z racji jubileuszu 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nadania jednostce nowego sztandaru.

Obchody rozpoczęły się zbiórką zaproszonych delegacji jednostek OSP z terenu Gminy Łoniów.

Korowód prowadzony przez orkiestrę, księży, poczty sztandarowe i pododdziały z gminnych jednostek OSP, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, a także zaproszonych gości przemaszerował następnie do kościoła Św. Mikołaja na uroczystą Mszę Św., którą celebrował ks. kan. Stanisław Zaręba.

Podczas Mszy św., główny celebrans na prośbę Prezesa poświęcił nowy sztandar OSP Łoniów.

Przemarsz gości i druhów na plac przy strażnicy zapoczątkował oficjalną część uroczystości.

Powitania zaproszonych gości oraz otwarcia uroczystości dokonał dh Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie to 16 lipca 1922 r., a inicjatorami jej założenia byli mieszkańcy wsi Łoniów oraz Administrator Hrabiego Moszyńskiego - Skotnicki - mówił dh Marek Bisztyga - Prezes OSP w Łoniowie przedstawiając tym samym zgromadzonym rys historyczny jednostki.

Obecnie Straż w Łoniowie liczy 32 członków zwyczajnych, 6 członków honorowych i 1 wspierającego. Zawiązała się tutaj także żeńska i chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która dzielnie wspiera swoich starszych kolegów.

Udział w akcjach ratowniczych, przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym czy klęskom żywiołowym, rozwijanie wśród członków działalności kulturalno – oświatowych, pielęgnowanie tradycyjnych obyczajów strażackich oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej to główne priorytety OSP w Łoniowie.

W dowód uznania i wdzięczności społeczeństwa, za ofiarną służbę oraz jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu dokonano aktu przekazania Jednostce sztandaru. Został on przekazany przez p. Stanisławę Dudek jako Przedstawiciela Mieszkańców oraz sołtysów p. Grzegorza Błasiak i p. Ryszarda Figacz. Następnie sztandar OSP w Łoniowie przekazał i odznaczył Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa Poseł i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - dh Mirosław Pawlak.

Jubileusz ten był także okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa świętokrzyskiego nadało strażakom medale oraz odznaki, których wręczenia dokonali: dh Mirosław Pawlak - Poseł i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dh Bolesław Gradziński – W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kielcach, st.bryg. Grzegorz Ryski - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Krzysztof Wolak – Zastępca Komendanta PSP w Sandomierzu, dh Ireneusz Żak - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, Wojciech Dzieciuch – Wicestarosta Sandomierski oraz dh Szymon Kołacz – Wójta Gminy Łoniów.


Złoty Medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
Duda Józef
Kołacz Szymon
Siedmiórka Krystyna
Staszczyk Tomasz
Szelągiewicz Marian
Szpak Antoni
Wodecki Jerzy

Srebrny Medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
Bisztyga Marek
Gołębiewski Roman
Kucharczyk Zbyszek
Osemlak Sławomir
Pawłowski Bernard
Toś Sylwiusz

Brązowy Medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
Gilewski Piotr
Kudła Paweł
Łagocki Zenon
Podkowa Stanisław
Stasiak Marek

Odznaka „STRAŻAK WZOROWY”
Gach Rafał
Kalinowski Marcin
Łukasiewicz Sylwester
Staszczyk Szymon

Odznaka „ZA WYSŁUGĘ LAT”
Bąk Marian - 60 lat
Furmański Wiesław - 60 lat
Węder Stanisław - 60 lat
Liwiński Stanisław - 45 lat
Pałowski Jan - 45 lat
Urbański Marian - 45 lat
Floras Józef - 40 lat
Drach Adam - 40 lat
Jońca Kazimierz - 35 lat
Toś Artur - 30 lat

Brązowa Odznaka „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA”
Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Adamczak Aleksandra
Floras Sylwia
Kapuścińska Patrycja
Mysłek Marcelina
Niekurzak Monika
Reczek Joanna
Stasiak Angelika
Stasiak Sylwia
Staszczyk Paulina
Urbańska Anna
Urbańska Joanna

Chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Bryła Maciej
Bryła Mateusz
Duda Krzysztof
Duda Mikołaj
Dobrowolski Piotr
Drach Jakub
Giza Jakub
Grudzień Jędrzej
Kubicki Patryk
Mańkowski Piotr
Okoń Piotr

Miłą niespodzianką było wyróżnienie i uhonorowanie zaproszonych gości pamiątkowymi proporczykami z miniaturką nowo nadanego sztandaru.

Listy gratulacyjne, pamiątkowy grawetron oraz życzenia na ręce Prezesa OSP w Łoniowie dh Marka Bisztygi złożyli: dh Mirosław Pawlak, st.bryg. Grzegorz Ryski, Wojciech Dzieciuch – Wicestarosta Sandomierski, Antoni Szpak – Przewodniczący Rady Gminy oraz dh Szymon Kołacz.

Serdeczne podziękowania druhom strażakom za pełną ofiarności pomoc ludziom poszkodowanym w wyniku działań powodzi oraz podtopień jakie nawiedziły nasz region w 2010 i 2011 roku złożył dh Szymon Kołacz.

Jubileusz 90-lecia powstania OSP zakończyła biesiada strażacka, którą uświetnił występ zespołu PROJECT BAND.